tirsdag den 19. februar 2013

4. blogindlæg reflektionen


4. blogindlæg - reflektionen:

Det har været et meget godt værktøj at bruge meind meister til at lave personbeskrivelser af en person.
Fordele:
1. eleverne kan løbende mens de læser en roman tilføje beskrivelser af en bestemt person
2. flere elever kan samtidig arbejde på en personbeskrivelse, så arbejdet kan laves i et samarbejde - også som hjemmearbejde
3. eleverne kan visuelt bruge meind meisteren på smart boardet, når de fremlægger en beskrivelse af en person, hvilket støtter fremlæggelsen og tilhørernes koncentration/opmærksomhed
4. billeder og links kan sættes ind i meind meisteren, så den bliver endnu mere visuel og underbygger beskrivelsen af personen. (Det er næste skridt for os i 5.x).

Ulemper:
1. meind meisteren kan nemt komme til at virke rodet, hvis der skal stå meget under en af de valgte kategorier - fx "svagheder/styrker", jeg har valgt eleverne skulle bruge i deres opbygning af personbeskrivelsen
2. personens navn kan ikke skrives i midten af meind meisteren, men derimod kommer opretterens navn til at stå der - det virker ulogisk - er der noget jeg har overset man kan gøre for at ændre det?

Det har helt klart været en god og lærerig oplevelse for både eleverne og jeg at bruge meindmeister-programmet, så det vil vi komme til igen.

3. blogindlæg elevernes arbejde med meind meister


Opret dine egne mind maps på MindMeister3. blogindlæg - elevernes arbejde med personbeskrivelser vha. web2-programmet Meind meister.

Anne og Christians personbeskrivelse af lillesøsteren Liv:

Jeg har problemer med at få embeded elevernes arbejde.


tirsdag den 8. januar 2013

Dokumentation blog 3

Dokumentation
Opret dine egne mind maps på MindMeister2. indlæg introduktion af meimeister


Opret dine egne mind maps på MindMeister
Blog 2
1.       Eleverne introduceres nu for Web2-programmet Meinmeister via smart boardet, hvor jeg på forhånd har lavet ovenstående oplæg om hovedpersonen Jon. 

2.       Firefox, skoletube.dk, uni-login, vælg meinmeister skabelon – så er vi i gang.

3.       Eleverne får at vide at følgende kategorier skal med i deres meinmeister om personen:
·         Alder/udseende
·         Familieforhold
·         Væremåde
·         Styrker/svagheder
·         Drømme/ønsker
·         Interesser
·         Udvikling

4.       Jeg viser eleverne, hvordan de opbygger deres personbeskrivelse med deres notater, og hvordan de skriver i programmet Meimeister.
5.       Nu arbejder eleverne 2 og 2 med deres personbeskrivelse.
 

1. indlæg Læringsmål

”Drengen med sølvhjelmen” – et romanarbejde i 5.x
Blog 1: I januar skal vi i 5.x læse romanen ”Drengen med sølvhjelmen” af Hanne Kvist.
Læringsmål med romanarbejdet:
1. Eleverne skal som overordnet mål lære at lave en god og grundig personbeskrivelse, til det kunne det være formålstjenligt at bruge meimeister.
2. Eleverne skal lære, mens de læser, at finde gode citater, der beskriver en væsentlig person i romanen. Dvs. at deres læsning består af nærlæsning med notatskrivning under vejs.
3. Eleverne skal lære, at en person både beskrives via ”telling” og ”showing”.
4. Vi har tidligere arbejdet med disse to begreber, men ikke alle elever mestrer, at beskrive en person dybdegående nok endnu og inddrage egne ord ud fra det forfatteren viser via ”showing”. Organisering:
5. Eleverne deles op i 6 grupper, som hver især sætter fokus på at beskrive: Jon, moren/ faren og lillesøsteren Liv. (To grupper på hver person).
6. Læreren læser kap. 1-3 op med en pause og samtale mellem hvert kapitel. Eleverne markerer i marginerne af deres kopiark af kap. 1-3 følgende om personerne, mens læreren læser op:
 • J for Jon
• M for moren
• F for faren
• L for Liv
7. Eleverne inddeles nu i 4-mandsgrupper, og de hjælper hinanden med at finde alle citaterne, der kan beskrive, den person, de skal arbejde med.
8. Citaterne skrives på gule labels med sidetal på, og de sættes i rækkefølge op på deres plakat med personens navn.
9. Nu har eleverne fået et overblik over deres person, de skal beskrive, og de er blevet klar over arbejdsgangen med at være tekstnær i deres arbejde med romanens begyndelse.