tirsdag den 8. januar 2013

Dokumentation blog 3

Dokumentation
Opret dine egne mind maps på MindMeister2. indlæg introduktion af meimeister


Opret dine egne mind maps på MindMeister
Blog 2
1.       Eleverne introduceres nu for Web2-programmet Meinmeister via smart boardet, hvor jeg på forhånd har lavet ovenstående oplæg om hovedpersonen Jon. 

2.       Firefox, skoletube.dk, uni-login, vælg meinmeister skabelon – så er vi i gang.

3.       Eleverne får at vide at følgende kategorier skal med i deres meinmeister om personen:
·         Alder/udseende
·         Familieforhold
·         Væremåde
·         Styrker/svagheder
·         Drømme/ønsker
·         Interesser
·         Udvikling

4.       Jeg viser eleverne, hvordan de opbygger deres personbeskrivelse med deres notater, og hvordan de skriver i programmet Meimeister.
5.       Nu arbejder eleverne 2 og 2 med deres personbeskrivelse.
 

1. indlæg Læringsmål

”Drengen med sølvhjelmen” – et romanarbejde i 5.x
Blog 1: I januar skal vi i 5.x læse romanen ”Drengen med sølvhjelmen” af Hanne Kvist.
Læringsmål med romanarbejdet:
1. Eleverne skal som overordnet mål lære at lave en god og grundig personbeskrivelse, til det kunne det være formålstjenligt at bruge meimeister.
2. Eleverne skal lære, mens de læser, at finde gode citater, der beskriver en væsentlig person i romanen. Dvs. at deres læsning består af nærlæsning med notatskrivning under vejs.
3. Eleverne skal lære, at en person både beskrives via ”telling” og ”showing”.
4. Vi har tidligere arbejdet med disse to begreber, men ikke alle elever mestrer, at beskrive en person dybdegående nok endnu og inddrage egne ord ud fra det forfatteren viser via ”showing”. Organisering:
5. Eleverne deles op i 6 grupper, som hver især sætter fokus på at beskrive: Jon, moren/ faren og lillesøsteren Liv. (To grupper på hver person).
6. Læreren læser kap. 1-3 op med en pause og samtale mellem hvert kapitel. Eleverne markerer i marginerne af deres kopiark af kap. 1-3 følgende om personerne, mens læreren læser op:
 • J for Jon
• M for moren
• F for faren
• L for Liv
7. Eleverne inddeles nu i 4-mandsgrupper, og de hjælper hinanden med at finde alle citaterne, der kan beskrive, den person, de skal arbejde med.
8. Citaterne skrives på gule labels med sidetal på, og de sættes i rækkefølge op på deres plakat med personens navn.
9. Nu har eleverne fået et overblik over deres person, de skal beskrive, og de er blevet klar over arbejdsgangen med at være tekstnær i deres arbejde med romanens begyndelse.